Het concept Yin & Yang in de Chinese gezondheidszorg

Iedereen kent het Taiji – symbool, de cirkel met een witte en een zwarte helft gescheiden door een vloeiende S-lijn én met een witte stip in het zwarte gedeelte en omgekeerd. Taiji betekent “uiterste polen” (zoals in noord- en zuidpool) en het symbool geeft de continue verandering en wisselwerking tussen Yin (zwart) en Yang (wit) weer. […]