Het concept Yin & Yang in de Chinese gezondheidszorg

Iedereen kent het Taiji – symbool, de cirkel met een witte en een zwarte helft gescheiden door een vloeiende S-lijn én met een witte stip in het zwarte gedeelte en omgekeerd. 
Taiji betekent “uiterste polen” (zoals in noord- en zuidpool) en het symbool geeft de continue verandering en wisselwerking tussen Yin (zwart) en Yang (wit) weer.

 

De golfbeweging en dynamiek tussen Yin en Yang is tot op heden sterk verankerd in de gehele Chinese cultuur, maatschappij en het dagelijkse leven.

 

Zo is ook de 3000 jaar oude Traditionele Chinese Gezondheidszorg gebaseerd op dit schijnbaar simpele, maar uiteindelijk veel omvattende concept.

 

Heel kort omschreven omvat het Yin in ons lichaam alles wat voedend, bevochtigend, conserverend en regenererend is en het Yang beheerst alles wat beweging, verwerking en verwarming is.

 

Om gezond te zijn moeten beide eigenschappen (het Yinne en het Yange) aanwezig zijn in alle processen van ons lichaam, in alle organen, tot in de kleinste cel.

 

Hierbij is (het streven naar) evenwicht tussen beide van het grootste belang. Wanneer Yin en Yang in ons lichaam (zoveel mogelijk) in evenwicht zijn, dan zijn we gezond en vitaal. In het westen beschrijft men dit evenwicht met de term homeostase.

 

Indien één van beide uitgeput raakt (vb door ongezonde voeding), dan onstaat er een onevenwicht waardoor de andere soms gaat overdomineren (en bijv maaglast of hoofdpijn kan veroorzaken). Er kan ook een onevenwicht ontstaan wanneer één van beide in “overdrive” gaat (bijv een stress situatie die hyperventilatie veroorzaakt). 

 

Een beoefenaar van de Traditionele Chinese Gezondheidszorg, zoals een acupuncturist of een TuiNa therapeut gaat op zoek naar de onderliggende onbalans tussen Yin en Yang in het lichaam (en naar de oorzaak daarvan) en streeft ernaar om het evenwicht te herstellen.

 

”Voorkomen is beter dan genezen” en een gezonde en rustige levensstijl zal er mee voor zorgen dat Yin en Yang in ons lichaam in balans blijven.”

 

Katelijne