Wat is Qi ?

Qi (Spreek uit “tsjie”) is een meer dan 3000 jaar oud concept dat tot op heden actief verweven zit in heel de leef- en bewegingswereld van de Chinese cultuur.
Het wordt in het westen soms te gemakkelijk vertaald als adem, energie of vitale energie. Dit zijn slechts enkele gevolgen of uitingen van Qi, maar het geeft niet aan wat Qi werkelijk is.

 

Qi is een abstract en onmeetbaar concept dat toepasbaar is op alle levende dingen en alle processen in de wereld, zowel op microscopisch als op macroscopisch niveau.

 

Definitie: Qi is (of bepaalt) de mogelijkheid van elk levend organisme of dynamisch proces om zijn intrinsieke doelstelling te bereiken.
(met andere woorden: om datgene te worden waarvoor het bestaat)

 

Wanneer je deze definitie bijvoorbeeld toepast op de mens, als levend organisme, dan is de doelstelling van onze lichaamsQi: overleven en gezondheid. Het gevolg hiervan is zichtbaar en voelbaar als prima vitaliteit en levenslust.

 

Concreet gaat onze Qi ons metabolisme sturen, reguleren en harmoniseren zodat we gezond en fit blijven. Het metabolisme (de stofwisseling) is het geheel aan processen in ons lichaam waarbij voedsel en zuurstof verwerkt worden en in onze cellen gebruikt om te kunnen leven.

 

De goede werking van onze lichaamsQi kan worden verhinderd door een groot aantal externe en interne factoren. De voornaamste zijn voeding, allerhande vervuiling, leef- en werkomgeving, activiteit (te veel of te weinig), enz …, maar ook je mentale ingesteldheid en levenshouding.

 

Wanneer één of meerdere van deze verstorende factoren sterker wordt dan onze Qi (op dat moment) word je ziek.

 

Gelukkig kan je de lichaamsQi ook positief beïnvloeden, zowel preventief als helend, door middel van voeding, lichaamsoefeningen zoals Qigong (wat letterlijk betekent “werken met Qi”) en Taiji, massage, kruiden en acupressuur/acupunctuur.

 

Heeft jouw Qi een “boost” nodig?

 

Kijk eens rond op onze website op welke manier we je daarbij kunnen helpen.

 

Katelijne