ADEM2


ADEM2

ADEM2 is geen mirakel therapie tegen verslaving, maar kan een grote ondersteuning zijn op weg naar een sober en vrij leven.

A.D.E.M.2  © (oor-Acupunctuur, Detoxificatie, Emotioneel evenwicht, Meditatie ) is een combinatie van ooracupunctuur en meditatie.
ADEM2 wordt ingezet als ondersteuning bij ontwenning van verslavingen, maar is zeker ook van toepassing bij stressreductie ten gevolge van een hectisch leven.
Jan brengt enkele korte en uiterst fijne acupunctuurnaaldjes op specifieke punten op de oorschelp aan. Terwijl de naaldjes blijven zitten, volgt een begeleide meditatie afgestemd op het doel dat we samen bepaald hebben. Ooracupunctuur en meditatie versterken mekaars effect. De meditatie bestaat uit een combinatie van ontspanning en aandacht brengen in het lichaam.
Ademhaling speelt hierbij een belangrijke rol, vandaar de “2” in de benaming.
Ooracupunctuur

Deze op zichzelf staande therapie (los van de algemene acupunctuur) werd ontwikkeld in China en is 2500 jaar oud.
In het lichaam zijn alle energiebanen rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met het oor.
Op het oor bevinden zich de reflexpunten van het lichaam.
Er worden uiterst fijne naaldjes op de oorschelp geplaatst om zo het lichaam op fysiek en mentaal vlak te harmoniseren. De behandeling is vrijwel pijnloos.
Ooracupunctuur heeft een breed toepassingsgebied en wordt in onze praktijk meestal toegepast in combinatie met “ADEM2
Jan heeft zich in zijn ooracupunctuur-praktijk sinds 2012 toegelegd op het mentale welzijn en hulp bij verslavingen.

Mogelijk word je eerst doorverwezen naar Katelijne voor Acupunctuur of bijkomend voedingsadvies.

Voor stoppen met roken, plannen we eerst een kort intake gesprek.
We overlopen dan de werkwijze, boosten je motivatie en leggen afspraken vast.Waarneembare effecten van ADEM2:

  • Doorbreekt de “vecht/vlucht-reactie”
  • Brengt tot rust
  • Maakt het hoofd helder
  • Zet aan tot rationeel denken
  • Ondersteunt bij depressie, angst en mentale problemen
  • Harmoniseert en helpt om beter met emoties om te gaan

Bij ontwenning van verslavingen (als bijkomende ondersteuning):
Stoppen met roken, alcohol, koffie, suiker, foute voeding (obesitas), workaholic,…:

  • Verlicht ontwenningssymptomen bij stoppen van verslavingen
  • Verhoogt het doorzettingsvermogen
  • Verhoogt de kans om een ontwenningsprogramma af te werken
  • Vermindert herval

Opgelet: Adem2  is geen praat-therapie maar een doe-sessie
Tarief

Tijd ongeveer  1 uur
Tarief 50 euro

(intake stoppen met roken 25 euro)